آموزش نگهداری از گل بنجامین

نام علمی گیاه بنجامین: فیکوس نام مشترک: بنجامین، نالان، درخت فیکوس نوع گیاه: خانگی اندازه بالغ: داخل ساختمان، 60 تا 180 سانت، درخت یا بوته  آفتاب: خورشید درخشان فیلتر شده  نوع خاک: غنی از مواد مغذی  ph خاک: کمی اسیدی…