درمان پوسیدگی ریشه

درمان پوسیدگی ریشه گیاهان پوسیدگی ریشه در گیاهان، عموماً دو دلیل دارد: اولین علت، آبیاری بیش از اندازه به گیاهان که به علت نرسیدن اکسیژن سبب مرگ ریشه می‌شود. ریشه‌ها شروع به پوسیدگی یا فاسد شدن می‌کنند و حتی اگر…

بهترین زمان تعویض گلدان

بهترین زمان تعویض گلدان همیشه شنیده ایم که فصل تعویض گلدان، بهار است! اگر فصل بهار باشد و در صورتی که گیاه شما، دارای یکی از شرایط زیر باشد، به هیچ عنوان نباید گلدان آن را تعویض کنید!  شرط اول:…