بهترین زمان تعویض گلدان

بهترین زمان تعویض گلدان همیشه شنیده ایم که فصل تعویض گلدان، بهار است! اگر فصل بهار باشد و در صورتی که گیاه شما، دارای یکی از شرایط زیر باشد، به هیچ عنوان نباید گلدان آن را تعویض کنید!  شرط اول:…