کود سه بیست یا همان کود کامل فرومیتو حاوی عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عناصر ریز مغذی می باشد.

این مقدار از عناصر نیازهای گیاه را در طول دوره رشد برآورده کرده و در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی به کار می رود. این ترکیب دارای خلوص بالا و حلالیت فوق العاده می باشد که این امر علاوه بر تامین نیازهای غذایی گیاه سبب افزایش قابل توجه مقاومت گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی و زیستی می شود.

خاصیت اسیدی کود فرومیتو به جذب نیتروژن فسفر و همچنین سایر عناصر ریزمغذی خاک و یا محلول کمک می کند و جهت مصرف در خاک های قلیایی بسیار مناسب است.

مزایا و ویژگی:

– توسعه ریشه، ایجاد استحکام و در نتیجه کمک به جذب بهتر آب و مواد غذایی مورد نیاز گیاه

– افزایش سرعت رشد گیاه و همچنین افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی مانند سرما یا کم آبی

– جذب سریع و بهینه توسط گیاه و عدم ایجاد مشکلات زیست محیطی

 

– افزایش تناژ محصول و همچنین بهبود کیفیت و خاصیت انبار پذیری محصول