کود کلات آهن 6 درصد

کود آهن فرومیتو، کاملاً در آب قابل حل بوده و حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHSA کلات شده است.

 

فرومیتو جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد. 

افزایش عملکرد، بهبود کیفیت، ایجاد مقاومت در برابر آفات و بیماری ها، مقاومت در برابر سرمازدگی و کاهش ضایعات، پایداری کلات آهن PH=11 ، از ویژگی های این محصول می باشد. 

کود فرومیتو مناسب مصرف خاکی و کود آبیاری بوده و در انواع خاک های قلیایی و آهکی که در آنها گیاهان نیاز بیشتری به عنصر آهن دارند، قابل مصرف می باشد. 

مزایا و ویژگی:

– رفع سریع کمبود آهن و زردبرگی

– افزایش سبزینگی

– جذب از ریشه و مناسب خاکهای شور و قلیایی

– پایداری مناسب 

– مناسب جهت چالکود و همراه آبیاری

 

نکته:

کود آهن کلاته فرومیتو کاملا در آب محلول بوده و برای مصارف خاکی و جذب از ریشه مناسب است. عنصر آهن در تولید کلروفیل، فتوسنتز و سرعت جذب و فعالیت بسیار از آنزیم ها در گیاه نقش مهمی دارد. کمبود آهن موجب زردبرگی و کاهش عملکرد در رشد و همچنین محصول می گردد.