کود کلات آهن 6 درصد

کود آهن فرومیتو، کاملاً در آب قابل حل بوده و حاوی 6 درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHSA کلات شده است. فرومیتو جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت…

کود 36 12 12

کود 36 12 12 کود پودری با درصد بالای پتاسیم 36 درصد می باشد. این محصول در زمان رشد زایشی به صورت آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد که قابلیت جذب سریع و بالا را داراست و باعث خوش رنگ تر…

کود 10 52 10

کود 10 52 10 حاوی درصد بالای فسفر بوده و در بدو شروع، رشد رویشی و مراحل اولیه رشد با کمک به ریشه زایی باعث تقویت گیاه می شود. فسفر در تمام طول رشد لازمه گیاه بوده و در مراحل…

کود کامل 20 20 20

کود سه بیست یا همان کود کامل فرومیتو حاوی عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عناصر ریز مغذی می باشد. این مقدار از عناصر نیازهای گیاه را در طول دوره رشد برآورده کرده و در مراحل مختلف رشد…