کود کلات آهن ۶ درصد

کود آهن فرومیتو، کاملاً در آب قابل حل بوده و حاوی ۶ درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHSA کلات شده است. فرومیتو جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت…