کود 36 12 12

کود 36 12 12 کود پودری با درصد بالای پتاسیم 36 درصد می باشد. این محصول در زمان رشد زایشی به صورت آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد که قابلیت جذب سریع و بالا را داراست و باعث خوش رنگ تر…