درمان پوسیدگی ریشه گیاهان

پوسیدگی ریشه در گیاهان، عموماً دو دلیل دارد: اولین علت، آبیاری بیش از اندازه به گیاهان که به علت نرسیدن اکسیژن سبب مرگ ریشه می‌شود. ریشه‌ها شروع به پوسیدگی یا فاسد شدن می‌کنند و حتی اگر شرایط خاک مطلوب هم باشد، این مسئله می‌تواند ریشه‌های سالم را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن‌ها را نیز از بین ببرد. دلیل دوم می‌تواند وجود قارچ در خاک باشد. 

جهت احیای گیاهی که دچار پوسیدگی ریشه شده است و نمی تواند آب را به خوبی جذب کند باید یکسری موارد را رعایت کنید. 

قارچ ممکن است به صورت نهفته و طولانی مدت در خاک باقی بماند و زمانی که گیاه یک یا دوبار دچار آبیاری بیش از اندازه می‌شود؛ به طور ناگهانی بروز می‌کند.

قارچ به ریشه‌ها حمله می‌کند و سبب پوسیدگی و مرگ آن‌ها می‌شود.

تشخیص پوسیدگی ریشه اگر گیاه به آرامی شروع به پژمردگی کرد و برگ‌ها نیز به دلیل ناشناخته‌ای زرد شد، شما میتوانید با بررسی ریشه‌ها به علت این مشکل پی ببرید. گیاه را باید از خاک خارج کنید تا ریشه‌ها را مشاهده کنید. ریشه‌های در حال پوسیدگی سیاه می‌شوند و وقتی به آن‌ها دست می‌زنید نرم و بی‌جان شده‌اند و به راحتی از هم جدا می‌شوند. ریشه‌های سالم هنوز سفید یا رنگ پریده هستند، اما وقتی آن‌ها را لمس کنید سفت و انعطاف پذیر هستند.

ریشه‌های قارچ گرفته را با الکل شست شو دهید. ممکن است مجبور شوید قسمت‌هایی از ریشه را جدا کرده و دور بیاندازید.

یک گلدان جدید و نو تهیه کنید. حتما خاک گلدان را تعویض کنید. از زهکشی گلدان اطمینان حاصل کنید تا هنگام آبیاری آب به طور کامل از گلدان خارج شود.

آبدهی گیاه را کمتر کنید و بعد از یکماه کود دهی رو شروع کنید.